Hoşgeldiniz
WMS'ye hoşgeldiniz!

Script Gönderin
Sponsor Alanı
Çok İndirilenler

Son Güncelleme: 08.05.2022 12:00

Algoritma ve C# Programlama Kitabı Yayınlandı
Algoritma ve C# Programlama - Seçkin Yayıncılık
Örneklerle Algoritma ve C# Programlama

Erhan ARI
2014 Baskı, 16×23,5 cm., 262 Sayfa, 21,50 TL
www.seckin.com.tr/9789750229169

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Akış Diyagramları
– Değişkenler ve Veri Türleri
– Tür Dönüşümleri
– C# Programlama Dilinde Operatörler
– Kontrol Deyimleri
– Döngü Deyimleri
– Metotlar
– Programlama Hataları
– Dosyalama İşlemleri
– Veritabanı İşlemleri
– C# Uygulama Örnekleri

Kitap programlamaya yeni başlayanları da kapsayacak şekilde, programlama ile ilgilenen, günü-müzün tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri olan C# dilini öğ-renmek isteyen, Bilgisayar Programlama dersini alan tüm eğitim kurumları öğrencilerine yönelik sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Kitabı bitirdiğinizde, programlama mantığını ve C# program-lama dilini öğrenebileceksiniz.

Kitap içerisinde temel kavramlar, algoritmalar, akış diyagramları, C# Konuları ve C# ile gerçekleş-tirilmiş örnekler yer almaktadır. Ayrıca C# diline ait komut ve ifadelerin daha iyi kavranabilmesi için programın kullanılışları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Tüm konularda kolaydan zora doğru analiz edilerek çözülmüş örneklere ve konu içlerinde konuların daha iyi kavranabilmesi için ça-lışma sorularına ve 115’i çözümlü 168 Örnek Çalışmaya yer verilmiştir. Örnek çalışmalar C# der-leyicisi tarafından derlenmiş olup, ekran çıktılarına kitap içerisinde yer verilmiştir.

Eser, üniversitelerde okutulmakta olan temel seviyedeki “Temel Programlama, Algoritmalar” derslerine uygun olarak hazırlanmış olmasına rağmen, algoritmaları ve C# dilini kendi kendine öğrenmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Bilgisayar kitapları: https://www.facebook.com/seckinybilgisayar
Mühendislik kitapları: https://www.facebook.com/seckinmuhendislikteknik

Duyurular
Sponsor Alanı
Son Yorumlar